Hvaler Skyet 9
Se været der du er »

Vann og avløp til hytta

Når vann skal føres inn og gjerne også ut kan det være lurt å ha planene klare på forhånd og en lokal rørlegger med på laget
FD5pe_hytter_250

Bildet viser et Biovacanlegg type FD 5 m/slamtørker som er typegodkjent for både en bolig og en hytte.

Å få vann og avløp til hytta gir økt komfort, trivsel og flere deilige dager i skjønne omgivelser. Et lite økonomisk løft vil det jo også være, og grundige undersøkelser og planlegging er viktig for å kunne få det utført så rimelig som mulig.
-De fleste hytteeiere ønsker helårs vannforsyning. Kan man ikke koble seg til et vannverk lander de fleste på en grunnvannsløsning, forteller Rune Kaspersen ved Hallingdal Varme og Sanitær på Nesbyen. Man trenger ikke 230 volt tilførsel til hytta for å benytte grunnvann. Mange lar aggregat starte pumpa etter behov.

Utlagt vann?
Definisjonen de flest kommuner praktiserer er at dersom man har en permanent vann¬ledning som går fra yttervegg til innervegg så har man “innlagt vann”. I så tilfelle omfattes hytta av regelverket, som omtales senere. Hytteeiere som ønsker å stå fritt fra regelverket kan nøye seg med brønnvann basert på strømaggregat, tappe vannet utenfor og bære det over terskelen. Mange synes dette er er grei løsning. Der det er vanskelig å slippe gråvann(dusj & servant) ned i grunnen kan man gå for en renseløsning for gråvann, slik at man ikke forurenser nærområdet. Her finnes flere typer, prisen ligger på 35-40 tusen for en god løsning. På toalett-siden går man da gjerne for en “tørr”-løsning som kompost o.l. Brønnopplegg uten 230 V strøm til varmekabler vinterstid bør ha spesielt god drenering og være tilrettelagt slik at man unngår frostskader.

Brønnen din
Å skaffe brønnvann vil alltid koste noen titusener, men siden man sikkert ikke er den første som gjør det i området har ofte lokale rørleggere god peiling på hvilke mulighter som finnes, hvor dypt man må bore og vannkvalitet å forvente. Ved å gå til lokale entreprenører vil man kunne få pakkepris på et anlegg, inkludert boring, pumpe og trykktank inne/ute ferdig montert. Det hender vannet inneholder noe jern og mangan, som gjør det brunfarvet, og i noen tilfeller lav pH på grunn av kullsyre(kan tære kraftig på rør). For å sikre mot skader, sjenernde farve på sanitæranlegg og sikre høy vannkomfort kan det være nødvendig med filter. En pakkepris på komplett brønn, med garanti for vann kan ligge på 40-50 tusen ferdig montert. Et vannfilter av høy standard vil ligge på 20-25.

Grått og sort
Når man skal ha innlagt vann bør man ta kontakt med kommunen for å høre om krav som gjelder til rensing. Fra i år gjelder nye krav, men enkelte kommuner holder seg til det gamle regelverket. Noen har regler for alt, andre har krav til kloakkrensing. Hvis forholdene på stedet er slik at man kan la gråvann forsvinne i grunnen vil man komme utenom rensing her. På den annen side stilles alltid krav til toalettavløp,og for mange renseløsninger er det greit å la gråvannet gå i samme, uten vesentlige merkostnader.
Det er i hovedsak to løsninger for toalettavløp, den ene er å grave ned lukket tank som tømmes etter avtale med lokal operatør og kommune. Ta kontakt med kommunen, siden å tømme en slik tank kan være stor belastning på det kommunale renseanlegget. Det er ikke dumt å kartlegge alle kostnader, og vurdere denne løsningen, også opp mot minirenseanlegg.

Renseanlegg
I de fleste fjellområder er det krav om strengeste klasse av minirenseanlegg. Langs kysten fra Vestlandet og nordover kan det være tilstrekkelig med enklere løsning, såkalt kjemisk rensing. Kommunen har også ofte liste over leverandører og anlegg som er godkjent.
Ta kontakt med rørlegger og hør hvilke anlegg de er forhandler for og har erfaring med. Dette vil også gjelde service og slamtømming av anlegget, som man er pålagt å ha avtale om. Hvis man kan planlegge arbeidet i god tid kan man få en rørlegger til å se på forholdene og gi en fast pris. Det er ofte bedre med en litt høy fast pris på papiret, enn en muntlig lav..

Fast avtale
Et renseanlegg vil fort komme opp i ca 60 tusen kroner, med graving og grunnarbeider. Dersom man er flere i grenda kan flere koble seg til samme anlegg. Kapasiteten vil ofte ikke være et problem bare man husker å ta høyde for økt bruk og at mange rumper små kan bli en stor å. Ventetid og pris på rørlegger er slett ikke så høye som i byene, og mange gir gode pakkepriser på vannforsyning og komplett godkjent avløpsanlegg. Noen gir også en fast rabattavtale, og det kan lønne seg å samarbeide med naboene også her.

Fast kontakt
Den store utfordringen er å finne fram til en rørlegger som er ok, gjerne en fast kontakt å kunne ringe til. Her kan det lønne seg å ta en prat med andre hytteeiere og spørre hvem de bruker og hvilke erfaringer de har på fremdrift og priser. Mange får positive overraskelser i møte med bygde-rørleggere, ofte er det hyggelige folk som også kan gi tips om fiskevann og andre ting. Mange velger sogar å gi rørleggær’n en kopi av hyttenøkkelen “just in case”.

Andre nyheter

tt2016

Har du lyst til å jobbe på hytte?

Trondhjems Turistforening (TT) er Midt-Norges største friluftslivsorganisasjon med nesten 20.000 medlemmer. Organisasjonen ble grunnlagt i 1887, er tilknyttet Den Norske Turistforening (DNT) og eier en rekke hytter i Trollheimen og Sylan.

Les mer»
oppvask

Hva skjer der du ikke ser?

Vanninntrenging og lekkasjer gjør skader for milliardbeløp. Men den går an å begrense farene for alvorlige skader.

Les mer»
elektrisk takstein

Tilsynelatende vanlige takstein som kraftverk på taket

Har du hørt om 8 watts takstein? Eller 20 watts, eller 24? Det hadde ikke vi heller før vi dumpet over en artikkel på nyteknikk.no.

Les mer»
IMG_0916 (1)

Ny stil ved Krøderens bredd

Ole-Jacob Golberg var så fornøyd med sin nye Foris-hytte at han like godt bestilte en til.

Les mer»
kjøleskap

Oppfordrer til å handle lokalt

I den elektroniske lokalavisa hedalen.no finner vi en artikkel der det oppfordres til å handle i lokalbutikken. I utdraget nedenfor forklarer hytteeier Erik Solhjell hvorfor han velger nærbutikken:

Les mer»
Hveem

Nå er hyttekjellere igjen tillatt i Tjøme kommune

For en god del år siden bygde investoren Paal Hveem kjeller under hytta på Brøtsø i Tjøme kommune uten å ha fått lov til det. Det førte til en årelang strid med kommunen og pålegg om å stenge av underetasjen. Men nå er kjelleren blitt lovlig, skriver lokalavisa Øyene.

Les mer»
Hytteinne_fotoTyrilin

Hytta er vårt "tilfluktssted" når økonomien vakler

Det norske hyttelivet er lite påvirket av konjunktursvingninger. Oljeprisfall og tilhørende usikkerhet har tilsynelatende hatt en positiv effekt på hyttemarkedet både når det gjelder salg og oppussing.

Les mer»
vindu

Ett- eller tolags vindusglass?

Særlig på fjellet er det viktig med trelags vinduer. Det kan vi lese på bygg.no.

Les mer»
luftavfukter 1

Kanskje du kan slippe å drenere

Mange sliter med fuktig kjeller hjemme eller på hytta, eller kanskje begge steder. Da kommer fort tanken om å grave rundt grunnmuren for å drenere på nytt. Det er dyrt.

Les mer»
trebrunt

... eller bare et par strøk panelbeis?

Et rom med gulnet panel rund baut kan virke som et uoverkommelig oppussingsprosjekt. Det er det langt ifra; nå finnes endelig en behandling som lar deg fornye veggene med både lysning og farging med kun ett strøk!

Les mer»
wimpel

Delikat varmelist stopper kaldras fra store vindusflater

Har du kjent kulde fra hyttevinduet selv om det ikke trekker fra utette ruter? Ikke det – da er det bare fordi vinduene dine ikke er store nok til at det er et problem.

Les mer»
måler

Smart-måling blir litt mindre ille
men fortsatt urimelig

Etter at Nettavisen skrev om Håkon Beckman som betalte over fem hundre kroner i nettleie etter et døgnbesøk på hytta si på Hvaler, har Fredrikstad EnergiNett forandret på målepraksisen sin, skriver Nettavisen.

Les mer»
Nes - Liesl utenfor hytta

Spektakulært hytteprosjekt i Hallingdal snart innflyttingsklart

De solgte båten for å finansiere kjøpet og totalrenoveringen av en 275 år gammel vernet seterstøl høyt til fjells i Hallingdal. Godt underveis i prosjektet, trekker Liesl Mindt i hvert fall én konklusjon: - Man kommer ikke langt med en 42 fots Princess i fjellet.

Les mer»
Hytte nøytral illustrasjon - eldre hytte Meisalfjellet 2

Eigedomsskatten: KS vil ha ulikt botnfrådrag mellom hus og hytter

Kommunane bør få høve til å innføre ulike botnfrådrag for hytteeigarar og fastbuande, foreslår kommunane sin interesseorganisasjon, KS.

Les mer»