Trysil Klarvær -6
Se været der du er »

Vann og avløp til hytta

Når vann skal føres inn og gjerne også ut kan det være lurt å ha planene klare på forhånd og en lokal rørlegger med på laget
FD5pe_hytter_250

Bildet viser et Biovacanlegg type FD 5 m/slamtørker som er typegodkjent for både en bolig og en hytte.

Å få vann og avløp til hytta gir økt komfort, trivsel og flere deilige dager i skjønne omgivelser. Et lite økonomisk løft vil det jo også være, og grundige undersøkelser og planlegging er viktig for å kunne få det utført så rimelig som mulig.
-De fleste hytteeiere ønsker helårs vannforsyning. Kan man ikke koble seg til et vannverk lander de fleste på en grunnvannsløsning, forteller Rune Kaspersen ved Hallingdal Varme og Sanitær på Nesbyen. Man trenger ikke 230 volt tilførsel til hytta for å benytte grunnvann. Mange lar aggregat starte pumpa etter behov.

Utlagt vann?
Definisjonen de flest kommuner praktiserer er at dersom man har en permanent vann¬ledning som går fra yttervegg til innervegg så har man “innlagt vann”. I så tilfelle omfattes hytta av regelverket, som omtales senere. Hytteeiere som ønsker å stå fritt fra regelverket kan nøye seg med brønnvann basert på strømaggregat, tappe vannet utenfor og bære det over terskelen. Mange synes dette er er grei løsning. Der det er vanskelig å slippe gråvann(dusj & servant) ned i grunnen kan man gå for en renseløsning for gråvann, slik at man ikke forurenser nærområdet. Her finnes flere typer, prisen ligger på 35-40 tusen for en god løsning. På toalett-siden går man da gjerne for en “tørr”-løsning som kompost o.l. Brønnopplegg uten 230 V strøm til varmekabler vinterstid bør ha spesielt god drenering og være tilrettelagt slik at man unngår frostskader.

Brønnen din
Å skaffe brønnvann vil alltid koste noen titusener, men siden man sikkert ikke er den første som gjør det i området har ofte lokale rørleggere god peiling på hvilke mulighter som finnes, hvor dypt man må bore og vannkvalitet å forvente. Ved å gå til lokale entreprenører vil man kunne få pakkepris på et anlegg, inkludert boring, pumpe og trykktank inne/ute ferdig montert. Det hender vannet inneholder noe jern og mangan, som gjør det brunfarvet, og i noen tilfeller lav pH på grunn av kullsyre(kan tære kraftig på rør). For å sikre mot skader, sjenernde farve på sanitæranlegg og sikre høy vannkomfort kan det være nødvendig med filter. En pakkepris på komplett brønn, med garanti for vann kan ligge på 40-50 tusen ferdig montert. Et vannfilter av høy standard vil ligge på 20-25.

Grått og sort
Når man skal ha innlagt vann bør man ta kontakt med kommunen for å høre om krav som gjelder til rensing. Fra i år gjelder nye krav, men enkelte kommuner holder seg til det gamle regelverket. Noen har regler for alt, andre har krav til kloakkrensing. Hvis forholdene på stedet er slik at man kan la gråvann forsvinne i grunnen vil man komme utenom rensing her. På den annen side stilles alltid krav til toalettavløp,og for mange renseløsninger er det greit å la gråvannet gå i samme, uten vesentlige merkostnader.
Det er i hovedsak to løsninger for toalettavløp, den ene er å grave ned lukket tank som tømmes etter avtale med lokal operatør og kommune. Ta kontakt med kommunen, siden å tømme en slik tank kan være stor belastning på det kommunale renseanlegget. Det er ikke dumt å kartlegge alle kostnader, og vurdere denne løsningen, også opp mot minirenseanlegg.

Renseanlegg
I de fleste fjellområder er det krav om strengeste klasse av minirenseanlegg. Langs kysten fra Vestlandet og nordover kan det være tilstrekkelig med enklere løsning, såkalt kjemisk rensing. Kommunen har også ofte liste over leverandører og anlegg som er godkjent.
Ta kontakt med rørlegger og hør hvilke anlegg de er forhandler for og har erfaring med. Dette vil også gjelde service og slamtømming av anlegget, som man er pålagt å ha avtale om. Hvis man kan planlegge arbeidet i god tid kan man få en rørlegger til å se på forholdene og gi en fast pris. Det er ofte bedre med en litt høy fast pris på papiret, enn en muntlig lav..

Fast avtale
Et renseanlegg vil fort komme opp i ca 60 tusen kroner, med graving og grunnarbeider. Dersom man er flere i grenda kan flere koble seg til samme anlegg. Kapasiteten vil ofte ikke være et problem bare man husker å ta høyde for økt bruk og at mange rumper små kan bli en stor å. Ventetid og pris på rørlegger er slett ikke så høye som i byene, og mange gir gode pakkepriser på vannforsyning og komplett godkjent avløpsanlegg. Noen gir også en fast rabattavtale, og det kan lønne seg å samarbeide med naboene også her.

Fast kontakt
Den store utfordringen er å finne fram til en rørlegger som er ok, gjerne en fast kontakt å kunne ringe til. Her kan det lønne seg å ta en prat med andre hytteeiere og spørre hvem de bruker og hvilke erfaringer de har på fremdrift og priser. Mange får positive overraskelser i møte med bygde-rørleggere, ofte er det hyggelige folk som også kan gi tips om fiskevann og andre ting. Mange velger sogar å gi rørleggær’n en kopi av hyttenøkkelen “just in case”.

Andre nyheter

Kragerø

– Ødelagte kulturminner og -miljøer,
er tapt for alltid

Både kommunale og fylkeskommunale myndigheter er negative til at det som kan være Tåtøys eldste hus kan rives, leser vi i Kragerø Blad Vestmar.

Les mer»
IMG_7819 2

Hva gjør du om det brenner? Kjør brannøvelse på hytta!

Potensielle brannkilder er mange på hytta. Men har du tatt faren på alvor og kjørt en brannøvelse med hele familien? Vinterferien er en god anledning til å trene.

Les mer»
REDNING_Foto_MariRosenberg_IFI

Vær veldig, veldig forsiktig når det er glatt, både på hytta og hjemme

Underkjølt regn fører til mange skader, ja også tragedier. Det kan for eksempel være alvorlige trafikkulykker eller fatale fallulykker. Også mindre alvorlige bruddskader er smertefulle og kan føre til ulike grader av nedsatt førlighet for kortere eller lengre tid. Så derfor gjelder det å være forsiktig, enten det er til eller fra jobben eller butikken, på eller på vei til hytta eller om du kanskje bare skal tøfle en tur ut til postkassa for å hente avisa.

Les mer»
isfiske

Om istykkelse og trygg ferdsel på is

Selv om enkelte kommuner, foreninger og fjellstyrer gir informasjon om hvor det er trygt å gå, må du ta dine forholdsregler ved ferdsel på is.

Les mer»
varmepumpe

Varmepumpa spredde septiklukt i hytta

Det er helt ulogisk at fyring med varmepumpe skal føre til kloakklukt i stua. Men likevel et faktum.

Les mer»
5C7A1929

Frustrasjon i Hjartdal: Løypestriden uløst og eiendomsskatten økes

Hjartdal herjes ikke bare av krangel om skiløyper. Midt i løypekaoset har hytteeierne også mottatt melding om økt eiendomsskatt. Brevet har fått det til å renne over for hytteeiere.

Les mer»
vakuumventil

Vakuumventilen stoppet den plagsomme lukta, ute ...

Lufting av kloakkanlegget, i alle fall for dem med septiktank, fører til luktproblem.

Les mer»
kommunetv[1]

Forslag om meklingshjelp i skiløypesaken falt i kommunestyret

– Ordføreren bør innkalle til møte med alle berørte grunneiere og få tak i noen med kompetanse som mekler. Her trengs profesjonell hjelp. Det uttalte Senterpartiets Mathias Kleppen i Hjartdal kommunestyre tidligere i uka.

Les mer»
lufting

Hva gjør vi med skittlukta?

Skittlukt er et problem for mange med septiktank. Så hva gjør vi med den?

Les mer»
sollia

Har du betalt kontingenten?

På nettstedet sollia.net finner vi en påminnelse om å betale kontingent, særlig for å dekke kostnadene for å gi hytteeierne i området gode skiløyper. Dette er ganske sikkert noe som ikke bare gjelder dette hytteområdet, men mange andre også, hvor ildsjeler gjør en stor innsats til glede for mange.

Les mer»
hyttebok

Hytteboka er fortellingen om familieidyll, ikke det ubehagelige

Det finnes et univers hvor kriger ikke eksisterer – der det bare er det virkelig lille livet som gjelder: Velkommen til hytteboka.

Les mer»
radio

– DAB-radioen spiser batterier

I et leserinnlegg i Adresseavisen takker Jostein Staverløkk NRK for følget gjennom mange år og er sterkt kritisk til stengingen av FM-nettet, som skjer i Trøndelag og Møre og Romsdal idag.

Les mer»
Tuddal

Rådmannen ønsker ikke å tvinge grunneierne i betent løypestrid

I morgen skal kommunestyret i Hjartdal behandle den betente skiløypestriden i Tuddal. Men rådmannen innstiller på ikke å bruke tvang mot motvillige grunneiere.

Les mer»
tretopphytte

Satser på tretopphytter framfor utvikling av gårdsdrift

”Guttedrømmen” – hytte i tretoppen – realiseres stadig flere steder. En grunneier i Åsnes i Våler vil bygge arkitekttegnede hytter i tretoppene. 

Les mer»